Tak jako je v lese stromů, tolik je mezi lidmi povahových rysů. Snad podle toho si naši předkové povšimli podobnosti a ztotožnění s přírodou, a sestavili výklad keltského horoskopu podle stromů. Přisoudili lidem narozeným v různých období roku vlastnosti jednotlivých dřevin. Od oddanosti, síly, zdraví, přes plodnost, majestátnost až po osamocenost. Tohle všechno můžete najít na našich stránkách v charakteristice znamení podle stromoskopu.

Jabloň, jilm, borovice, osika

Naši předkové vycházející z mytologie pojetí stromů charakterizovali lidi v období jabloně jako srdečné a dobrodružné. V případě jilmu, tedy lidí narozených v lednu a červenci kreativitu a duševní pohodu. Borovicoví lidé jsou zase obdařeni houževnatostí a výrazným optimismem. A třeba u lidí osiky neplatí, že by byli nějací neduživí, naopak se o nich říká, že jsou plní energie a elánu.