Jste provozovatelé veřejného vodovodu?

Jste provozovatelé veřejného vodovodu? A znáte své pravomoci? Jste oprávněni požadovat od odběratele, aby na vlastních zařízeních provedl na vlastní náklady nezbytné úpravy, které jsou nezbytné pro bezpečný a spolehlivý provoz veřejného vodovodu, jinak odběratel odpovídá za škodu, kterou způsobil. Rozhodujete o technickém řešení, umístění a parametrech vodovodní přípojka .

Rozhodujete zejména o místě a způsobu připojení vodovodní přípojka na veřejný vodovod a o umístění a technických podmínkách osazení měřidla na vodovodní přípojka. A jaké jsou podmínky připojení na veřejný vodovod? Žadatel se může připojit na veřejný vodovod pouze na základě písemné smlouvy o dodávce vody uzavřené s provozovatelem veřejného vodovodu

Důvěřujte v naše schopnosti!

Vše výše uvedené za vás pohlídáme a zajistíme!